Kategooriad

Tellimistingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingute (edaspidi Leping) suhtes, mis sõlmitakse internetis aadressil www.MoeGuru.ee asuvast internetipoest kaupa telliva kliendi (edaspidi Klient) ning OÜ MoeGuru (edaspidi Müüja) vahel.

1.2. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud tingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist. 
1.3. www.MoeGuru.ee internetipoest tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja on nendega nõus.

2. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

2.1. Kliendi tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Müüja nõustumist tellimusega eeldatakse, kui ta asub konkreetset tellimust Kliendile täitma.

3. Kauba tellimine

3.1. Tellimuse vormistamiseks valib Klient välja www.MoeGuru.ee internetipoest toote(d) ning lisab need ostukorvi. Ostukorvis saab Klient jälgida lisatuid tooteid ning võimaluse korral rakendada soodustusi, lisades sooduskupongi lahtrisse soodustuse koodi. 

3.2 Järgmisena sisestab Klient enda kontaktandmed või loob www.MoeGuru.ee internetipoes konto.

3.3 Tellimuse lõpuleviimiseks valib Klient endale sobiva kauba  kohaletoimetamise viisi ning seejärel sobiva tasumisviisi. 

3.4 Kliendil on võimalus soovitavat kaupa lisada ostukorvi, kuid enne tellimuse vormistamist on sama kaup kättesaadav ka teistele Klientidele.

3.2. Klient on kohustatud tellimuse vormistamisel esitama ainult tõeseid andmeid. Juhul, kui Klient on tellimuse täitmisel esitanud ebakorrektseid andmeid, ei vastuta Müüja võimalike tekkivate tagajärgede eest.

3.3. Ostu sooritamisel kinnitab Klient, et on tutvunud Müüja tellimistingimuste ning ostu-müügilepinguga.

3.5. Kui Klient on veendunud, et kõik esitatud andmed, tooted ja kogused on õiged, vajutab ta nupule „Kinnitan tellimuse“. Pärast seda saadetakse Kliendile automaatselt tema poolt esitatud e-maili aadressile tellimuse kinnitus ning makserekvisiidid. 

3.6 Müüja täidab tellimuse peale Kliendi poolt tellimuse eest tasumist.

 4. Kauba hinnad ja postikulu

4.1. Internetipoes www.MoeGuru.ee müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes. Müüjal on õigus ühepoolselt hindu muuta ning rakendada soodustusi. Kui Klient edastas tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib tema jaoks hind, mis on märgitud tema arvele.

4.2. Kauba hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu, mis sõltub Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist.

4.3. Postikulu on vastavalt kohaletoimetamise viisile järgmine:

4.3.1. Itella SmartPost – 2,80 eurot.

5. Tasumine

5.1. Tellimuse eest tasumine toimub kas SEB Pank, Swedbank pangalinki kasutades või pangaülekandega Müüja pangakontole.

5.2. Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Kliendi e-mailile e-kirja, milles on äratoodud MoeGuru OÜ pangakonto rekvisiidid. Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud vähemalt 2 päeva jooksul tellimuse esitamisest alates, tühistab Müüja Kliendi tellimuse.

5.3. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

6. Kauba kohaletoimetamine

6.1. Tellitud kaup jõuab Kliendini vastavalt Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisile:

6.1.1. Itella SmartPost pakiteenus

SmartPost-iga tellitud pakk toimetatakse reeglina Kliendile kohale postitamisele järgneva 1-2 nädalapäeva jooksul. Pakke hoiustatakse pakiautomaadis seitse ööpäeva  alates paki sisestamisest.

6.2. Müüja ei vastuta paki kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus on tekkinud postiteenust pakkuva firma süül või vääramatu jõu tõttu.

7. Lepingust taganemine ja Kliendi õigus kaup tagastada

7.1. Müüjal on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui Klient ei ole tellimuse esitamisest alates vähemalt 2 päeva jooksul tasunud tellimuse eest Müüja pangakontole.

7.2. Müüjal on õigus Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik Kliendile tarnida (eelkõige kauba lõppemise tõttu). Klienti informeeritakse sellest esimesel võimalusel telefoni või e-maili teel. Kliendi tasutud summad tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Kliendi poolt osundatud pangakontole.

7.3. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates.

7.3.1. Kauba tagastamiseks peab Klient tegema Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastama tellitud Kauba. Avalduses tuleb ära tuua ostuarve number, tagastatav toode, tagastamise põhjus ja Kleindi arveldusarve number.

7.3.2. Tellitud Kaup tuleb tagastada Müüjale Omniva tähitud maksikirjana.

7.3.3. Klient on kohustatud tagastama Kauba originaalpakendis koos kõikide markeeringutega MoeGuru OÜ aadressile Kotzebue 27-6, Tallinn 10412.

7.3.4. Juhul, kui klient on eemaldanud tootelt MoeGuru markeeringud, ei ole Kliendil õigus toodet Müüjale tagastada.

7.3.4. Klient on kohustatud tellitud paki avama ettevaatlikult ja seda mitte kahjustama. Juhul, kui klient on pakki avades kahjustanud ise toodet, ei ole Kliendil õigus toodet Müüjale tagastada. 

7.3.5. Toote tagastamisest tulenevat postikulu Kliendile ei tagastata.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja vastutab Kliendi ees, kui Kliendile on kahju tekkinud Müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.2. Klient vastutab Müüja ees, kui Müüjale on kahju tekkinud Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 9. Kauba garantii

9.1. Müüja vastutab kaupade puuduste ja vigade eest, mis tulenevad tootjast 1 kuu jooksul alates kauba ostukuupäevast.

9.2. Müüja on kohustatud garantii aja jooksul tekkinud vead parandama. Juhul, kui parandamine ei ole võimalik, on Müüja kohustatud vahetama kauba välja. Kui Müüjal puudub võimalus kaupa välja vahetada, tagastab ta raha Kliendile.

9.3. Garantii ei kehti:

9.3.1. kui viga on tekitatud kauba valesti kasutamisest;

9.3.2. kui viga on tekkinud paki valesti avamisest;

9.3.3. kui viga on tekkinud kauba valest käsitlemisest;

9.3.4. kui viga on tekkinud kauba tavapärasest kulumisest;

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Müüjal on õigus koguda ja töödelda Kliendi poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks. Müüjal on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi või e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

10.2. Kliendi isikuandmed, mis on vajalikud kauba transportimiseks Kliendile, edastatakse vastavat teenust osutavaile ettevõtteile.

10.3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

10.4. Kliendi isikuandmeid töötleb MoeGuru OÜ, registrikood 12135291, asukoht Kotzebue 27-6, Tallinn 10412.

11. Muud tingimused

11.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem

11.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 


Ostukorv  

Tooteid pole

Saatmine 0,00 €
Kokku 0,00 €

Ostukorv Kassasse