Каталог

Tellimistingimused ja ostu-müügileping

 

Tellimine

MoeGuru.eu kodulehelt on ehete (edaspidi „Kaup”) tellimine lihtne ja kiire. Tellimuse esitamiseks tuleb Teil välja valida toode või tooted ning lisada ostukorvi. Ostukorvis näete oma valitud tooteid. Kontrollige tellimust ja järgige juhiseid tellimuse lõpule viimiseks ning viimasena vajutage nupukesele "Kinnitan tellimuse".

 

Pärast tellimuse vormistamist saadame Teile koheselt tellimusankeedis esitatud e-posti aadressile tellimuse vastuvõtmise kinnitus ning  juhised tellimuse eest tasumiseks. Kauba maksumusele lisandub paki saatmiskulu vastavalt Teie poolt valitud saatmisviisile. Pärast arve täismahus laekumist meie pangakontole postitame hiljemalt 2  (kahe) tööpäeva jooksul tellimuses fikseeritud aadressile. Edasine paki kohale toimetamise kiirus sõltub juba AS Eesti Postist.

 

Selleks, et Kaubad jõuaksid tõrgeteta Tellijani, palume kontrollida aadressi õigsust. Juhul kui klient tasub arve alusel, palume tasumisel märkida kindlasti maksekorralduse selgitusse arve number.

 

Kauba postitamine

Tellitud Kaubad edastatakse Tellijale AS Eesti Post vahendusel vastavalt Teie poolt valitud postitamise viisile. Klient saab valida järgmiste postitamise viiside vahel:  •         Eesti posti lihtsaadetis

Lihtmaksikiri väljastatakse saajale üldjuhul postkasti kaudu. Maksikirjade kohta, mis ei mahu oma mõõtmete poolest postkasti, jäetakse saaja postkasti postisaadetise saabumise teade, mille alusel väljastatakse saadetis saajale teatel kirjas olevast postiasutusest.

 

Lihtmaksikiri edastatakse saajale postitamise päevale järgneval tööpäeval (tööpäevadeks loetakse nädalapäevi E-R), kui kiri on Postile üle antud kirjakasti või postiasutuse kaudu enne kirjakasti hiliseimat tühjendusaega.

 

MoeGuru postitab paki lihtkirjana vaid tellija vastutusel. MoeGuru ei vastuta AS Eesti Post pakiteenuse ega paki kaotsimineku eest!  • Eesti postitähtsaadetis

Tähtmaksikiri väljastatakse saajale tema elu- või asukohas allkirja vastu. Väljastamiseks tehakse üks katse. Juhul, kui saadetist ei õnnestu väljastada, jäetakse saaja postkasti postisaadetise saabumise teade, mille alusel väljastatakse saadetis saajale teatel kirjas olevast postiasutusest.

 

Tähtmaksikiri edastatakse saajale postitamise päevale ülejärgneval tööpäeval (tööpäevadeks loetakse nädalapäevi E-R), kui kiri on Postile üle antud enne postiasutuses kehtestatud hiliseimat üleandmisaega.

 

  • SmartPost pakiteenus

Pakiautomaadi kasutamiseks tuleb toimida nii:
1. Kaupa tellides vali tarneviisiks SmartPosti pakiautomaat.
2. Paki saabudes, saadetakse kliendi mobiilile smsteade koos uksekoodiga.
3. Sisesta kood SmartPosti pakiautomaadis, võta pakk ning sulge uks.


SmartPost-iga tellitud pakk toimetatakse reeglina kohale postitamisele järgneva 1-2 nädalapäeva jooksul. Pakke hoiustatakse pakiautomaadis seitse ööpäeva  alates paki sisestamisest.

 

  •  Tasuta transport, kui tellimuse väärtus ületab 25€

Tasuta transpordi puhul postitab MoeGuru paki tähtmaksikirjana, seega rakenduvad tähtmaksikirja tingimused (vt ülalpool).

 

Tellitud Kaupa hoiustatakse postiasutuses vastavalt AS Eesti Post poolt kehtestatud tähtajale, mis on näidatud postisaadetise saabumise teatel. Kui nimetatud tähtajaks ei ole Tellija Kaubale järele läinud, tagastatakse pakk Müüjale ja Tellijal tuleb tasuda teistkordse Kaupade kohaletoimetamise eest uuesti saatekulu. Kui Tellijaga ei ole võimalik ühendust saada seitsme päeva jooksul pärast Kaupade tagasisaamist postiasutusest, on Müüja õigus tellimus tühistada ja tellimuse eest tasunud isiku arvelduskontole Kauba maksumus tagastada, arvestades sellest maha tagastamisega seotud kulud ja postikulu maksumus.

 

Kõik ehted saadetakse Tellijale korralikult pakitult transpordipakendis, et vältida ehetele saatmise käigus tekkida võivaid vigastusi. Pakkimise kulu sisaldub juba toote saatmiskulus ja ei tekita ostjale mingit hinnalisa toote soetamisel.

 

Müüja garanteerib Teile, et saadetud Kauba kvaliteet kontrollitakse eelnevalt üle. Kui kaubal esineb mingi puudus või on toote seisukord halvenenud transpordiga, palume meid teavitada sellest koheselt e-posti teel.

 

Müüja ei vastuta AS Eesti Post teenuste eest.

 

Kaupade tagastamine ja garantiitingimused

Tellijal on õigus tagastada tellitud Kaup 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest alates. Kauba tagastamiseks peab Tellija tegema Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastama tellitud Kauba. Avalduses tuleb ära tuua ostuarve number, tagastatav toode, tagastamise põhjus ja arveldusarve number, kuhu soovitakse raha tagastust saada. Tellitud Kaup tuleb tagastada Müüjale AS Eesti Post tähitud maksikirjana.

 

Tagastatav Kaup peab olema originaalpakendis koos arvega ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud. Kui tagastatav Kaup või müügipakend on rikutud, tuleb Tellijal kompenseerida Kauba väärtuse vähenemine. Arusaamatuste vältimiseks tuleb tagastatud Kaup pakkida postipakendisse, st. tootemüügipakendil ei tohi olla mingeid postikleepse ega -etikette.

 

Müüja tagastab Tellijale Kauba eest tasutud maksed Tellija pangaarvele esimesel võimalusel,  kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast Kauba tagasi jõudmist Müüjale. Kauba saatekulusid ei tagastata ning tagastamisega seotud kulusid ei kompenseerita.

 

Kaupadele kehtib garantii seaduses ettenähtud korras ja vaid koos ostuarvega. Garantii ei kehti Kaupadele, mille puudused tulenevad kauba väärast kasutamisest või normaalsest kulumisest.

Kindlasti ei garanteeri ega kompenseeri müüja ostjale järgnevaid kahjujuhtumeid:

* Kui ehe ei ole komplektne ehk ehe on saanud kasutamise käigus kahjustada (ehtel on märgatavad kriimud, kahjustused või muud kulumis- või muljumisjäljed).

* Kui ehtel ilmnevad kasutamise käigus tekkinud defektid (kivid on välja kukkunud või saanud löögist kahjustada jne).

* Kui on muudetud müügijärgselt ehte suurust ja seonduvalt sellest on põhjustatud ehte kahjustused.

* Kui ehet on kasutatud, hoitud või ladustatud ebaõigesti, lohakalt või hoolimatult (näiteks ehet ei ole nõuetekohaselt hooldatud ega puhastatud jne).

* Kompenseerimisele ei kuulu ka looduslikest jõududest tekkinud kahjustused, vargused, vandalism ja muud tsiviil- või kriminaalseadustiku alla käivad juhtumid.

 

Kõik ülejäänud pretensioonid lahendatakse pooltevahelisel kokkuleppel või vastavalt seadustele.

 

Muud tingimused

Käesolevad tingimused kehtivad OÜ MoeGuru (edaspidi Müüja), reg. nr. 12135291, internetileheküljelt www.moeguru.eu tellitud kaupade ostu-müügilepingutele. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on edastatud Tellija poolt. Ostu sooritamisel kinnitab Tellija, et on tutvunud Müüja tellimistingimuste ning ostu-müügilepinguga.

 

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Tellija ei ole  pärast tellimuse esitamist vastavalt juhistele Kauba eest tasunud või kui Müüja vastava Kauba varud on ammendunud.

 

Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.moeguru.eu.

 

Kuni Kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Müüja ei avalda Tellija isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a AS Eesti Post klienditeenindusele tellimuse täitmiseks. Müüja kasutab oma majandustegevuses Tellija e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale v.a juhul, kui Tellija on sellise tegevuse keelanud.

 

Lõppsätted

Lisaks käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigis vastuvõetud seadusi (VÕS, Tarbijakaitseseadus). Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


Корзина  

Нет товаров

Доставка 0,00 €
Всего 0,00 €

Корзина Оформить